Plus
Vyskúšajte si prémiový účet
0   Produkty
#
0,00 €
Produkty, ktoré si chcete zakúpiť, pridajte prosím do košíka
OBCHODNÉ PODMIENKY

Podmienky predaja, dodávky a úhrady tovaru

1. Poskytovateľ a zmluvný partner

Zmluvným partnerom v prípade akýchkoľvek objednávok z našej webovej stránky je spoločnosť

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlín

Е-Mail: [email protected]
Web: www.autodoc.sk

Konateľ: Alexej Erdle, Vitalij Kungel, Max Wegner
IČ DPH: DE260634589
Obchodný register: HRB 114045 B, registrový súd Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

2. Rozsah platnosti a predmet zmluvy

2.1 Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) sa vzťahujú na registračný proces a akékoľvek nákupy tovarov koncovým zákazníkom (ďalej „kupujúci“) v rámci internetového obchodu www.autodoc.sk.

2.2 Zmluvný vzťah medzi používateľom/kupujúcim a našou spoločnosťou sa riadi výhradne týmito VOP. VOP používateľa sa nestávajú súčasťou vzájomnej zmluvy ani v prípade, ak z našej strany nebola vzhľadom na ich platnosť výslovne vyjadrená námietka.

2.3 Všeobecné obchodné podmienky sú kedykoľvek dostupné pod odkazom https://www.autodoc.sk/obchodne-podmienky a používateľ si ich môže vytlačiť a stiahnuť v podobe samostatného súboru.

3. Registrácia

3.1 V prípade nákupu v našom internetovom obchode je nevyhnutná registrácia používateľa. Registrácia je možná v rámci objednávkového procesu, ale aj oddelene, nezávisle od objednávky tovarov. Po úspešnej registrácii založíme používateľovi účet, v rámci ktorého je on sám schopný spravovať svoje osobné údaje, napríklad uloženú adresu na dodávky tovarov.

3.2 Ako používatelia sa na našich stránkach môžu zaregistrovať jednotlivé osoby po dosiahnutí plnoletosti, plne spôsobilé k právnym úkonom (na rozdiel napríklad od rodín alebo manželských párov), právnické osoby a osobné obchodné spoločnosti. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na realizáciu objednávok tovarov. V prípade registrácie spoločnosti ako používateľa, ručí osoba, ktorá registráciu realizovala, že je oprávnená zastupovať príslušnú spoločnosť v obchodnom konaní.

3.3 Pri registrácii účtu používateľ zadá svoje meno, fakturačnú adresu, adresu na dodávky tovarov, telefónne číslo a emailovú adresu a zvolí si heslo (ďalej „prihlasovacie údaje“).

3.4 Záväznú ponuku, vedúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, používateľ odovzdá prostredníctvom registrácie na účte tak, že odošle vyplnený registračný formulár. Pred definitívnym odoslaním registračného formulára sa používateľovi zobrazí prehľad zadaných údajov. Používateľ tak môže údaje v jednotlivých políčkach opraviť; na to sa musí prehliadačom vrátiť na predchádzajúcu stránku a príslušné údaje zmeniť.

3.5 Po dokončení registrácie zašleme používateľovi uvítaciu mailovú správu. Proces registrácie účtu používateľa je ukončený doručením uvítacej mailovej správy.

3.6 Používateľ zodpovedá a ručí za správnosť a úplnosť údajov, ktoré boli základom registrácie jeho účtu. V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov je naša spoločnosť oprávnená, príslušný účet používateľa okamžite vypovedať a vymazať. Používateľ je povinný, akékoľvek budúce zmeny údajov, ktoré udal v rámci registračného procesu, bez osobitnej výzvy a bezodkladne oznámiť našej spoločnosti.

3.7 Naša spoločnosť je oprávnená účet používateľa v súlade s ustanoveniami bodu 12 vypovedať. Osobné údaje používateľa budú v tomto prípade okamžite vymazané, ak na základe platných právnych predpisov nevyplýva možnosť alebo povinnosť ich archivácie Ďalšie podrobnosti vychádzajú z našich pravidiel ochrany osobných údajov.

3.8 Používateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený, svoje prihlasovacie údaje a predovšetkým svoje prístupové heslo sprístupniť tretím osobám. Ak sa tretím osobám predsa len podarí dostať sa k prihlasovacím údajom používateľa alebo ak má používateľ podozrenie na zneužitie jeho zákazníckeho účtu, je povinný nás o tom bezodkladne informovať a svoje prihlasovacie údaje zmeniť.

3.9 Automatický nárok na registráciu a účasť na aktivitách webového obchodu neexistuje. Používateľ nie je oprávnený na viacnásobnú registráciu v internetovom obchode autodoc.sk.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1 Uzavretie kúpnej zmluvy o objednávke a kúpe určitého výrobku sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

4.1.1 Na zadanie objednávky musí kupujúci zvolený výrobok najprv kliknutím na príslušné tlačidlo vložiť do nákupného košíka.

4.1.2 Pred definitívnym odoslaním objednávky tovaru, uloženého v nákupnom košíku, sa všetky položky objednávky ešte raz zobrazia na displeji. Kupujúci má možnosť svoju objednávky ešte raz pozmeniť. Jednotlivé objednávky sa archivujú v našom systéme, kupujúci však po ukončení objednávky nemá možnosť do ich priebehu nahliadnuť. Kupujúci by mal preto ešte pred kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz“ dôkladne skontrolovať svoju objednávku.

4.1.3 Pri spôsoboch platby, ktoré nie sú realizované okamžitým prevodom zo strany kupujúceho, stlačením tlačidla „Kúpiť teraz“ v rámci zobrazenia obsahu nákupného košíka kupujúci záväzne vysloví úmysel uzavrieť kúpnu zmluvu. Samotné zobrazenie tovarov v internetovom obchode neznamená záväzný úmysel uzavrieť kúpnu zmluvu. Doručenie objednávky kupujúcemu potvrdíme emailovou správou. Emailová správa, potvrdzujúca doručenie objednávky, nepredstavuje zmluvne záväzné prijatie objednávky. Uzavretie kúpnej zmluvy sa realizuje až potvrdením expedície objednaného tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne celkovú cenu realizovanej objednávky uhradiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu SEPA na náš účet (možnosť úhrady „Platba vopred“), nie je zmluvne záväzným prijatím objednávky potvrdenie o expedícii tovaru, ale výslovné potvrdenie objednávky z našej strany prostredníctvom emailu, ktoré kupujúci obdrží vopred.

4.1.4 V prípade spôsobov úhrady, spojených s okamžitou úhradou zo strany kupujúceho (napr. pri využití služby PayPal, úhrada okamžitým prevodom ap.) sa už samotné zobrazenie tovaru na webovej stránke autodoc.sk považuje za záväzné. Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz“ akceptuje zobrazenú ponuku tovaru vo svojom nákupnom košíku, čím zároveň pristupuje k uzavretiu kúpnej zmluvy.

4.2 Kupujúci má možnosť si úplné znenie objednávky bezprostredne po jej odoslaní vytlačiť. Ak by kupujúci chcel opätovne nahliadnuť do dokumentácie príslušnej objednávky, môže sa obrátiť priamo na nás prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Kópie údajov, týkajúcich sa príslušnej objednávky, kupujúcemu radi zašleme.

4.3 Zmeny objednávky sú možné až do chvíle, keď objednaný tovar opustí naše skladovacie priestory, prípadne keď bude odovzdaný prepravnej spoločnosti (čiže pred udelením podacieho čísla a odoslania potvrdenia o expedícii prostredníctvom emailu). Práva kupujúceho, vyplývajúceho zo záruky, ani právo na zrušenie objednávky zo strany kupujúceho nie sú týmto dotknuté.

4.4 Naša spoločnosť si okrem toho vyhradzuje právo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je dostupný, a to bez úmyselného zavinenia zo strany starostlivo zvolených a spoľahlivých dodávateľov (výhrada zabezpečenia vlastných dodávok zo strany dodávateľa). V takom prípade je naša spoločnosť povinná kupujúceho bezodkladne informovať o tom, že objednaný tovar nie je dostupný a prípadne okamžite vrátiť kupujúcemu už uhradené platby.

5. Autodiely na výmenu

5.1 Sú to súčiastky, ktorých cena je v rámci zobrazených informácií pri objednávke navýšená o dodatočnú zálohu (napr. generátor zapaľovania), ktorú kupujúci pri kúpe musí uhradiť. Po obdržaní zakúpené dielu na výmenu nám kupujúci zašle kompletný poškodený autodiel zo svojho motorového vozidla a priloží informáciu o svojom bankovom spojení, aby sme mohli kupujúcemu vrátiť vopred uhradenú zálohu. Použité autodiely nám kupujúci zašle na vlastné náklady.

5.2 Zároveň musí zabezpečiť dokonalé vyprázdnenie v prípade obsahu tekutín pri brzdových strmeňoch, posilňovači riadenia a čerpadlách posilňovača riadenia. Použité súčiastky musia byť v stave, aby ich bolo možné opracovať a tak uviesť do prevádzkyschopného stavu. Staré použité súčiastky nesmú byť nalomené.

5.3 V prípade doručenia použitých autodielov s viditeľnými prasklinami na puzdre alebo schránke súčiastky, s puklinami na kĺbovom hriadeli alebo rozdielmi v rozsahu elektrického napájania / výkonu nie je vrátenie vopred uhradenej zálohy možná.

5.4 Autodiely na výmenu sú napríklad:

- čerpadlo posilňovača riadenia
- prevodovka riadenia
- spúšťač motora
- generátor zapaľovania
- brzdový strmeň
- hnací hriadeľ
- vstrekovacia tryska
- vysokotlakové čerpadlo
- autobatéria

6. Expedícia a dodávka tovaru

Náklady na dodanie do Slovensko:

Poplatok za doručenie objednávky v hodnote menej ako 110,00 € je 9,95 €. Bezplatné doručenie ponúkame, ak hodnota objednávky presiahne sumu 110,00 € (okrem doručenia do zahraničia a špeciálnych druhov balíkov – nadrozmerné položky, vymeniteľné položky a pneumatiky).

Ak platíte cez PayPal, platobnou kartou alebo bankový prevod, neexistujú žiadne ďalšie poplatky.

Doručenie mimo Slovensko:

Doručenie do zahraničia je spoplatnené nasledovne, bez ohľadu na hodnotu objednávky.

 • 35,00 €
 • 165,00 €
 • 120,00 €
 • 9,95 €
 • 40,00 €
 • 165,00 €
 • 9,83 €
 • 10,30 €
 • 15,00 €
 • 165,00 €
 • 35,00 €
 • 10,21 €
 • 165,00 €
 • 75,00 €
 • 165,00 €
 • 15,95 €
 • 14,86 €
 • 10,95 €
 • 9,95 €
 • 9,95 €
 • 9,95 €
 • 120,00 €
 • 30,00 €
 • 40,00 €
 • 75,00 €
 • 1000,00 €
 • 120,00 €
 • 165,00 €
 • 165,00 €
 • 30,00 €
 • 15,95 €
 • 15,95 €
 • 9,95 €
 • 40,00 €
 • 8,43 €
 • 30,00 €
 • 120,00 €
 • 40,00 €
 • 40,00 €
 • 165,00 €
 • 6,95 €
 • 20,43 €
 • 165,00 €
 • 165,00 €
 • 6,16 €
 • 120,00 €
 • 9,95 €
 • 9,95 €
 • 9,86 €
 • 20,00 €
 • 9,95 €
 • 9,95 €
 • 9,95 €
 • 120,00 €
 • 100,00 €
 • 40,00 €
 • 31,23 €
 • 9,40 €
 • 9,95 €
 • 75,00 €
 • 165,00 €
 • 9,14 €
 • 165,00 €

Vyberte si vašu krajinu

9,95 € pre Slovensko

Poplatok za nadrozmerný tovar:

Za doručenie nadrozmerného tovaru sa platí poplatok 30,95 €.

Za nadrozmerné sa považujú diely ako: batéria, katalyzátor, zberné potrubie výfuku, tlmič výfuku, prah dverí/karosérie, blatník, palivová nádrž, bočnice, spojler, príves, kapota, kryt motoru, izolácia motorového bloku a tlmiče.

Doručenie nadrozmerného tovaru do Nemecka:
1) Poplatok za zberač, katalyzátor, tlmič výfuku a pretekársky výfuk je 5,00 € kvôli rozmerom tovaru.
2) Poplatok za prah, palivovú nádrž, krídlo, spoiler a nárazník je 10,00 € kvôli rozmerom tovaru.
3) Poplatok za prednú kapotu, ťažné zariadenie, kryt bloku motora, kryt motora a izoláciu bloku motora je v Nemecku 15,00 € kvôli rozmerom tovaru.

Dodatočné poplatky za prepravu nadrozmerných nákladov do zahraničia (v iných krajinách):
Belgicko: 26,95 €
Česká republika: 20,95 €
Dánsko: 36,95 €
Francúzsko: 36,95 €
Holandsko: 26,95 €
Luxembursko: 26,95 €
Rakúsko: 26,95 €
Švajčiarsko: 26,95 €
Švédsko: 46,95 €
Taliansko: 46,95 €

Dodatočný poplatok za nadrozmerný náklad platí pre každú položku. Poznámka: Doprava nadrozmerného nákladu nie je možná do krajín, ktoré nie sú na tomto zozname.

Všetky sumy sú vrátane DPH 20%.

Čas doručenia:

Dostupný
znamená, že produkt máme skladom. Produkty s týmto statusom obvykle odosielame v rámci 1-2 dní od získania potvrdenia platby za objednávku.
Nedostupný
znamená, že produkt momentálne nie je možné objednať: nie je dostupný alebo sa prestal vyrábať. Objednať si môžete podobný produkt od iného výrobcu. K tomu je potrebné kliknúť na tlačidlo “Ukázať náhrady”.

Lehota doručenia závisí od dostupnosti produktu. Na stránke produktu, o ktorý sa zaujímate, si prosím skontrolujte jeho aktuálnu dostupnosť. Nedoručujeme počas sviatkov.

BEZPEČNÁ OBJEDNÁVKA

Vrátenie produktu je odteraz ešte jednoduchšie a pohodlnejšie. Bežný čas na vrátenie tovaru je 14 dní. Odteraz však máte možnosť predĺžiť túto lehotu na 200 dní. K tomu je potrebné aktivovať možnosť ‘Jednoduché vrátenie’ pri poslednom kroku vytvárania objednávky. Lehotu na vrátenie tovaru si môžete predĺžiť na 200 dní iba za 3,95 €.

Ak budete chcieť tovar vrátiť použitím možnosti ‘Bezpečná objednávka’, vykonajte nasledovné kroky:
- Vo vašom osobnom účte na stránke nám zanechajte žiadosť o vrátenie produktu alebo najskôr kontaktujte náš podporný tím.
- Náhradnú súčiastku nám pošlite v pôvodnom balení spolu s priloženou faktúrou.
- Náhradné diely by mali byť nepoužité, nepoškodené, a nenamontované.

Možnosť Bezpečná objednávka sa môže uplatniť iba na jedno vrátenie na jednu objednávku.

Keď od vás dostaneme náhradný diel, dôkladne ho preskúmame. Ak autodiel spĺňa vyššie uvedené požiadavky, súčiastku vymeníme za inú alebo vám vrátime peniaze – podľa vašej voľby.

Podmienky možnosti Bezpečná objednávka sa neuplatňujú pri nadrozmernom tovare, starých vymeniteľných náhradných dieloch a pneumatikách. Okrem toho, podmienky možnosti Bezpečná objednávka sa neuplatňujú na produkty z iných vašich objednávok, pre ktoré táto možnosť nebola aktivovaná.

7. Prechod nebezpečenstva škody na tovare, prepravné riziko

Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného poškodenia objednaného tovaru prechádza na kupujúceho vo chvíli odovzdania objednávky prepravnej spoločnosti, prípadne vo chvíli, keď objednaný tovar opustí naše skladovacie priestory. Rozhodujúcou je časová následnosť vyššie opísaných udalostí.

8. Prevzatie objednaného tovaru/poškodenie pri preprave

8.1 Pri expedícii našich výrobkov využívame okrem iného aj služby prepravných spoločností. V prípade, že dodaný tovar bude kupujúcemu dodaný v poškodenom stave, žiadame o nasledovné: V prípade možnosti kupujúci podá kvôli poškodenému výrobku okamžite námietku priamo u pracovníka špedičnej služby a zaznamená stav a rozsah poškodenia. Práva kupujúceho na náhradu škody tým nebudú obmedzené ani nijakým spôsobom dotknuté.

8.2 Kupujúci môže prevzatie poškodeného tovaru odmietnuť. V prípade dodania poškodeného výrobku prosíme o okamžité upovedomenie, a to telefonicky, prostredníctvom emailu alebo osobne na vyššie uvedených adresách. Kupujúci nám tak pomôže pri presadzovaní našich požiadaviek voči špedičnej službe a zároveň skvalitniť služby zákazníkom.

9. Ceny a platobné metódy

Bankový prevod:

Celkovú sumu za objednávku preveďte z vášho bankového účtu na náš účet.
Ako variabilný symbol uveďte číslo vašej objednávky.
Číslo objednávky vám bude pridelené potom, ako objednávku zadáte. Príde vám v potvrdzovacom emaile a zobrazí sa vám tiež na našej stránke hneď po potvrdení objednávky. Akonáhle bude platba pripísaná na náš účet, odošleme vám objednaný tovar. Medzibankový prevod zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.

Platobné karty:

Ak si chcete zvoliť ako metódu platby platobnú kartu, kliknite prosím na tlačítko “kúpiť”. Budete ihneď presmerovaný na zabezpečenú stránku, kde si zvolíte typ platobnej karty. Nakoniec zadáte údaje z vašej karty a potvrdíte platbu. Platba bude z vašej karty uhradená po kompletizácii vašej objednávky.

PayPal:

Po zadaní objednávky budete presmerovaný na stránku PayPal. Prihláste sa do svojho PayPal účtu a vykonajte platbu. Aby ste mohli platiť cez PayPal, potrebujete mať založený PayPal účet. Za zriadenie tohto účtu sa neplatia žiadne poplatky.

10. Omeškanie/zádržné právo

10.1 V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry za objednaný tovar zo strany kupujúceho (omeškania) si vyhradzujeme právo v rámci upomienok vyúčtovať poplatky za oneskorenie úhrady; výnimku tvoria prípady, ak nám ako upomínajúcej spoločnosti nevznikli žiadne náklady, prípadne boli výrazne nižšie ako uplatňované poplatky za upomienku. Poplatky za upomienku účtujeme vo výške 2,50 eur. Ak v súlade s § 286 ods. 2 nemeckého občianskeho zákonníka nie je možné sa upomienke vyhnúť, nevznikajú kupujúcemu pri prvej upomienke žiadne náklady.

10.2 Naša spoločnosť je okrem toho oprávnená, v prípade nedodržania lehoty na úhradu faktúry účtovať spotrebiteľom úroky vo výške platnej základnej úrokovej sadzby, navýšenej o päť (5) percentuálnych bodov a od obchodných spoločností úroky vo výške platnej základnej úrokovej sadzby, navýšenej o deväť (9) percentuálnych bodov.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadné uplatnenie ďalších náhrad z omeškania prostredníctvom účtovania poplatkov za upomienky a/alebo nárokovania úrokov.

10.4 Kupujúci môže prípadné nároky, prináležiace predávajúcej spoločnosti, kompenzovať alebo uplatniť zádržné právo iba v prípade, ak je jeho vlastná pohľadávka nesporná, ak predložil právoplatné súdne rozhodnutie v danej veci alebo ak je jeho vlastná pohľadávka v synalagmatickom záväzkovom vzťahu k prípadne dotknutej pohľadávke.

11. Výhrada vlastníctva

11.1 Na zabezpečenie nároku na uhradenie celkovej kúpnej ceny voči kupujúcemu si naša spoločnosť vyhradzuje vlastnícke právo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky.

11.2 Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, šetrne a opatrne.

11.3 Tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, nesmie byť až do celkovej úhrady zaistených pohľadávok postúpený tretej osobe ani predaný do zástavy ako istina. Kupujúci je povinný našu spoločnosť bezodkladne písomne informovať o akomkoľvek zásahu alebo prístupe tretej osoby k tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

11.4 Ak je kupujúcim obchodná spoločnosť, platia nasledovné ustanovenia:

11.4.1 Naša spoločnosť si až do celkovej úhrady všetkých našich súčasných a budúcich pohľadávok, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo súčasného obchodného vzťahu („zaistené pohľadávky“) vyhradzuje vlastníckej právo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky.

11.4.2 Ak realizovateľná hodnota našich zábezpek prekročí poistené pohľadávky o viac ako 10 %, je naša spoločnosť povinná, zábezpeky kupujúceho na jeho požiadanie uvoľniť. Výber zábezpeky, ktorú je možné uvoľniť, uskutočňuje naša spoločnosť.

11.4.3 Spracovanie alebo zmeny dodaného tovaru zo strany kupujúceho sa uskutočňujú vždy v prospech našej spoločnosti. Pri spracovaní alebo spojení tovaru s inými predmetmi, ktorých vlastníkom nie je naša spoločnosť, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny dodaného tovaru (celková fakturačná suma vrátane DPH) k cene spracovaných a inak použitých predmetov v čase spracovania, spojenia alebo zmiešania. Výsledný produkt spracovania alebo spojenia podlieha v ostatných veciach tým istým ustanoveniam, platným aj pre tovar, dodaný s výhradou vlastníctva.

11.4.4 V prípade nezvratného zmiešania nami dodaného tovaru s inými predmetmi, ktorých vlastníkom nie je naša spoločnosť, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny dodaného tovaru (celková fakturačná suma vrátane DPH) k cene zmiešaných predmetov v čase zmiešania. Ak sa zmiešaním zmení charakter tovaru do takej miery, že primiešaná vec kupujúceho sa musí považovať za dominantnú, rozumie sa pritom, že kupujúci prevedie spoluvlastnícke právo v zodpovedajúcej pomernej časti na predávajúceho. Kupujúci má v tomto prípade takto vzniknutý majetok iba v úschove, a to či už vo výhradnom alebo spoluvlastníckom práve.

12. Doba platnosti, zastavenie a vypovedanie zákazníckeho účtu

12.1 Zmluva o registrácii zákazníckeho účtu sa uzatvára na dobu neurčitú.

12.2 Zákazník/kupujúci je oprávnený túto zmluvu o registrácii zákazníckeho účtu kedykoľvek a bez výpovednej lehoty vypovedať.

12.3 Naša spoločnosť je oprávnená zákaznícky účet riadne vypovedať s výpovednou lehotou v dĺžke dvoch týždňov.

12.4 Právo na okamžitú mimoriadnu výpoveď zo strany našej spoločnosti zostáva týmto nedotknuté. Naša spoločnosť je oprávnená zmluvu o registrácii zákazníckeho účtu okamžite vypovedať predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:

- kupujúci pri svojej registrácii udal nesprávne alebo neúplné údaje,
- kupujúci opakovane porušil niektoré z ostatných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy o registrácii zákazníckeho účtu a v ich porúšaní naďalej pokračoval aj po našej výzve.

12.5 Ak naša spoločnosť zmluvu o registrácii zákazníckeho účtu vypovie, nemá kupujúci nárok na zriadenie nového zákazníckeho účtu, a to ani pod iným užívateľským menom alebo iným označením jeho osoby.

12.6 Každá výpoveď musí byť podaná v písomnej forme. Výpovede podané vo forme emailovej správy sa považujú za písomnú formu.

13. Poskytnutie záruky

13.1 Na zabezpečenie práv kupujúceho v prípade vecného alebo právneho poškodenia platia právne predpisy, ak v nasledujúcej časti textu nie je uvedené inak.

13.2 Práva koncových spotrebiteľov, vyplývajúce so záruky predávajúceho, zanikajú v prípade nových výrobkov po uplynutí dvoch rokov, v prípade použitého tovaru po uplynutí jedného roka od chvíle prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Na výrobky značky „Stark“ sa vzťahuje záručná doba v trvaní troch rokov.

13.3 V prípade uplatnenia nárokov zo záruky je kupujúci oprávnený požadovať odstránenie vzniknutého poškodenia tovaru alebo na vrátenie poškodeného tovaru predávajúcemu (dodatočné plnenie). Ak by bol zvolený spôsob dodatočného plnenia spojený s neúmerne vysokými nákladmi, zostáva nárok kupujúceho obmedzený na rozsah, zodpovedajúci príslušnému zvyšnému spôsobu dodatočného plnenia. Kupujúci bude na túto skutočnosť prípadne vopred upozornený.

13.4 Ak by kupujúci uplatňoval náhradu nákladov montáže a demontáže dodatočne dodaného náhradného dielu, spojených s nevyhnutnou výmenou príslušného autodielu ako následku odstránenia poškodenia zakúpeného tovaru, bude naša spoločnosť od kupujúceho požadovať zaslanie originálnych dokladov, pretože v prípade uznania záručných nárokov refundujeme aj servisné náklady. Kupujúci pritom musí dbať na to, aby faktúra vykazovala výhradne iba servisné práce priamo súvisiace s odstránením vzniknutého poškodenia objednaného tovaru (to znamená žiadne služby tretích strán). Pracovné úkony musia byť navyše uvedené v jednotkách, zodpovedajúcich pracovným hodinám.

13.5 V prípade použitých tovarov je záručné plnenie voči obchodným spoločnostiam ako kupujúcim vylúčené. To neplatí v prípade hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného poškodenia. Práva spotrebiteľov, vyplývajúce so záruky predávajúceho, zanikajú v prípade nových výrobkov po uplynutí jedného roka od chvíle prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

13.6 Kvôli predchádzaniu nedorozumeniam upozorňujeme na skutočnosť, že nasledovné okolnosti nie sú dostatočným odôvodnením poškodenia, ak je niektorá z nich jeho prvotnou príčinou:

- prirodzené opotrebovanie,
- neodborné používanie,
- nedostatočná alebo nesprávna starostlivosť o tovar,
- nevhodné alebo neodborné použitie,
- chybná montáž, predovšetkým ak objednaná súčiastka evidentne nie kompatibilná s daným stavom,
- nedodržiavanie návodu a pokynov na použitie,
- chybné zaobchádzanie.

14. Kontrola vhodnosti

Upozorňujeme na to, že v ojedinelých prípadoch môže byť dodávka tovaru aj napriek dôkladnej kontrole a starostlivosti chybná. Kupujúci je preto povinný ešte pred montážou zakúpeného dielu skontrolovať a porovnať pôvodnú súčiastku a presvedčiť sa o tom, že objednaný autodiel je skutočne vhodný na montáž do jeho motorového vozidla (napríklad skontrolovať zhodu vrtného otvoru a pripojení). Ak sa zakúpená súčiastka evidentne svojimi rozmermi, formou alebo materiálom odlišuje od vymieňanej pôvodnej súčiastky, odporúčame kupujúcemu kvôli konečnému objasneniu záležitosti čo najskôr nadviazať kontakt s našou spoločnosťou, a to ešte pred montážou alebo prilícovaním či inou úpravou zakúpeného dielu (napr. lakovaním). Nároky na dodržanie záručného plnenia kupujúceho v tomto prípade nie sú dotknuté.

15. Záruky zo strany výrobcu

Ak výrobca súčiastky na svoje výrobky poskytuje osobitnú záruku, ktorú je kupujúci oprávnený si nárokovať ešte navyše k záručnému plneniu predajcu, je táto informácia obsiahnutá v opise príslušnej súčiastky. Záruka výrobcu platí výhradne na konkrétnu súčiastku a nároky kupujúceho podliehajú príslušným záručným podmienkam výrobcu a sú uplatniteľné výhradne voči výrobcovi danej súčiastky.

16. Zodpovednosť za náhradu škody zo strany predávajúceho

16.1 Naša spoločnosť zodpovedá v celom rozsahu za úmyselné poškodenie a poškodenie z hrubej nedbanlivosti, ako aj v prípade škôd na zdraví a živote.

16.2 Pri ľahkej nedbanlivosti preberáme zodpovednosť v prípadoch porušenia významného zmluvného záväzku. Za významný zmluvný záväzok sa v zmysle tohto ustanovenia považuje záväzok, ktorého plnenie je nevyhnutným predpokladom realizácie a naplnenia zmluvného vzťahu a ktorého riadne plnenie ani jedna zo zmluvných strán nespochybňuje.

16.3 V rámci ustanovení bodu 16.2 naša spoločnosť nezodpovedá za nedostatočný hospodársky úspech, ušlý zisk a priame škody.

16.4 Zodpovednosť v súlade s predchádzajúcim bodom 16.2 je obmedzená na typický rozsah škôd v čase uzatvorenia zmluvy a predvídateľnú škodu.

16.5 Obmedzenia rozsahu zodpovednosti platia takisto aj vzhľadom na spolupracovníkov našej spoločnosti, našich zmluvných partnerov a zástupcov.

16.6 Prípadná zodpovednosť za záruky, vydané našou spoločnosťou a za nároky, vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybnými výrobkami zostáva nedotknutá.

16.7 V ostatných veciach je zodpovednosť našej spoločnosti vylúčená.

17. Riešenie sporov online: Informácia podľa čl. 14 ods. 1 Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online

Na riešenie sporov online (RSO) zriadila Európska únia internetovú platformu, dostupnú pod odkazom http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša spoločnosť v prípade konania o riešení sporov v zásade nesúhlasí so zapojením zmierovacieho orgánu na ochranu spotrebiteľov, ani k takémuto postupu nie je zaviazaná.

18. Zmierovanie v prípade spotrebiteľských sporov: Informácia podľa § 36 nemeckého zákona o spotrebiteľskom zmierovacom konaní VSBG

18.1 Naša spoločnosť sa nebude podieľať na spotrebiteľskom zmierovacom konaní, vedenom pred niektorým zo spotrebiteľských zmierovacích orgánov. Právna úprava zároveň vyžaduje, aby bol kupujúci upozornený na príslušný spotrebiteľský zmierovací orgán:

18.2 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefón: 07851 / 795 79 40, Fax: 07851 / 795 79 41, Email: [email protected], Internet: www.verbraucher-schlichter.de.

19. Záverečné ustanovenia

19.1 Táto zmluva podlieha právnym predpisom Spolkovej republiky Nemecko , s vylúčením uplatnenia obchodného práva OSN. To v prípade koncových spotrebiteľov neplatí v súvislosti s ustanoveniami, ktorých uplatnenie vyplýva zo všeobecne a bez ohľadu na toto ustanovenie platných zákonných predpisov (teda spravidla právnych predpisov toho štátu, v ktorom má spotrebiteľ trvalé bydlisko), a plnenie ktorých je záväzné a nie je možné ho zrušiť alebo obmedziť ani vzájomnou dohodou.

19.2 Súdnou príslušnosťou na riešenie akýchkoľvek sporov, vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou je Berlín, a to ak sú obe zmluvné strany obchodníkmi alebo nie sú zaviazané všeobecnou súdnou príslušnosťou v Nemecku alebo v niektorom z iných členských štátov EÚ alebo ak presunuli svoje trvalé bydlisko po nadobudnutí právoplatnosti všeobecných obchodných podmienok do zahraničia alebo ak ich trvalé bydlisko alebo miesto pobytu nie je v čase vznesenia žaloby známe.

19.3 Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo prispôsobenie týchto všeobecných obchodných podmienok aj počas platnosti kúpnej zmluvy s účinkom pre zmluvy budúce, ak na to existuje naliehavý dôvod, napríklad zmena znenia zákonov alebo judikatúry. Zmenu obchodných podmienok oznámime ešte pred ich vstupom do platnosti kupujúcemu a výslovne ho osobitne upozorníme na konkrétne zmeny, ako aj na dátum ich vstupu do platnosti. Zároveň kupujúcemu poskytneme primeranú lehotu na podanie stanoviska, či za účelom ďalšieho využívania služieb našej spoločnosti zmenené obchodné podmienky akceptuje alebo nie, a to v trvaní najmenej štyroch (4) týždňov. Táto lehota na podanie súhlasného alebo odmietavého stanoviska začína plynúť od chvíle doručenia správy v textovej podobe; po jej márnom uplynutí budú zmenené obchodné podmienky považované za prijaté. Na začiatku tejto lehoty kupujúceho upozorníme na vyššie uvedený právny následok, to znamená právo na vznesenie námietky, lehota na vznesenie námietky a významový obsah jeho prípadnej nečinnosti. Takýto mechanizmus zmeny obchodných podmienok neplatí pre zmeny najdôležitejších zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán.

19.4 Právoplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na záväznosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

19.5 Jazykom zmluvy je nemčina.

Berlín, [25. máj 2018]